neljapäev, 8. märts 2018

Lõppüritus
1. Tagasiside saamine
2.  Projekti tulemuste süstematiseerimine ja analüüs.
3.  Osalejate tunnustamine
Koolitus „Raamat lasteaias kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja“

6.03.2018.a. korraldas Logoserv Tallinna Loitsu Lasteaias koolituse „Raamat lasteaias kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja“


Projektijuhtide ümarlaud1. Küsitluse  tulemuste analüüs
   
2. Lastekirjanduse kogumiku loomine

Meeskonnatöö: eesti kirjaniku luuletuse jm kogumine vanuse ja teemade jäärgi

Ümarlaud

1. Kohtumine, projekti arutelu, tegevuste kavandamine.
2. Küsitluse koostamine. anketeerimiseks teemale: „Mida ma tean Eesti laste kirjandusest“
3. Lugemisnurga loomiseks vajaliku nimekirja loomine

Õppereis Pokumaale


1. Koolitus teemale "Aktiivõppe meetmed eelkooliealiste laste lugema-kirjutama õpetamisel".
  2. Töörühmad „Raskused ja võimalused lastekirjanduse kasutamisel muukeelsete lastega õppetöö     korraldamisel“